Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: hover_icon_tablet in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 316

Notice: Undefined index: hover_icon_phone in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 317

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: hover_icon_tablet in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 316

Notice: Undefined index: hover_icon_phone in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 317

Notice: Undefined index: hover_icon_tablet in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 316

Notice: Undefined index: hover_icon_phone in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 317

Notice: Undefined index: hover_icon_tablet in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 316

Notice: Undefined index: hover_icon_phone in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 317

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: hover_icon_tablet in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 316

Notice: Undefined index: hover_icon_phone in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 317

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

NHIỆT HUYẾT, THÂN THIỆN VÀ ĐÁNG TIN CẬY!

Phương châm sáng tạo kết hợp cùng công nghệ kỹ thuật số Online 4.0 theo tiêu chuẩn chất lượng quản lý cao. Định vị thương hiệu doanh nghiệp thông qua website, gúp bạn sở hữu 1 website không những chuyên nghiệp mà còn ưu việt hơn!

Về chúng tôiTính năng
Thiết Kế Website & Quy Trình Tiêu Chuẩn
THU THẬP THÔNG TIN & THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN

Trao đổi thảo luân với khách hàng về các chức năng của web. Đánh giá và thống nhất mục tiêu yêu cầu đặt ra. Hướng đến lập trình đồng bộ cả giai đoạn thiết kế lẫn giai đoạn đánh giá ban đầu của mỗi dự án trong viết nội dụng.

Thiết lập mục tiêu

Trao đổi thảo luân về các chức năng của web hướng đến digital marketing.

Phân tích thị trường truyền thông

Sử dụng tất cả các công cụ Marketing Online phân tích thị trường truyền thông.

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Đánh giá điểm yếu và điểm mạnh của các đối thủ hiện tại và tương lai.
i

Phân tích khách hàng mục tiêu

Ai là khách hàng mục tiêu đối với sản phẩm/dịch vụ của bạn?

Phân tích xu hướng người dùng

Giải pháp dễ dàng đưa ra được diễn biến hiện tại của thị trường.

Dự án trong viết nội dụng

Dự án thiết kế website là sự thành công của nội dung.
Thiết Kế Demo Giao Diện

Triển khai thực hiện, thu thập hình ảnh/video từ doanh nghiệp. Chuẩn bị nội dung chi tiết và triển khai theo dõi từng tiến độ và hoạch định chi tiết cho thông tin tên và máy chủ. Thường xuyên cập nhật các thông tin khách hàng chia sẻ có liên quan đến dự án cũng như thảo luận trước về những rủi ro có thể xảy ra.

  • Lập chi tiết kế hoạch về nội dung & hình ảnh/video.
  • Phác thảo xu hướng người dùng và mua hàng.
  • Thiết lập cấu trúc thông tin.
  • Xây dựng các giải pháp.
Lập Trình Website

Coding nền tảng tương tác giữa giao diện, các hiệu ứng, logo, hình ảnh, video… đồng bộ với cơ sở dữ liệu cho các hạng mục chức năng trên website. Vận hành web chạy trực tiếp trên máy chủ để kiểm tra theo dõi tiến độ và chỉnh sửa nếu cần. Luôn thống nhất và tiếp nhận phản hồi ý kiến từ khách hàng.

Lập trình giao diện / quản trị

Thiết lập cơ sở dữ liệu

Xây dựng các chức năng trên web

Z

Bảo mật dữ liệu

Hướng Dẫn Quản Trị & Phát Triển Web
Bảo hành & hổ trợ kỹ thuật một cách toàn diện nhất, luôn luôn đổi mới và đảm bảo:

  • Khách hàng những thông tin đầy đủ, chính xác và chuyên nghiệp nhất.
  • Sự cập nhật này khiến website của bạn luôn tươi mới,
  • Tính khả dụng được đánh giá cao cho người sử dụng website cũng như trên các công cụ tìm kiếm.

Bàn Giao & Bảo Hành

Bảo hành & hổ trợ kỹ thuật một cách toàn diện nhất, luôn luôn đổi mới và đảm bảo cho khách hàng những thông tin đầy đủ, chính xác và chuyên nghiệp nhất. Sự cập nhật này khiến website của bạn luôn tươi mới, tính khả dụng được đánh giá cao cho người sử dụng website cũng như trên các công cụ tìm kiếm.

Bàn giao Website

}

Bảo hành 24/7

WEBSITE DOANH NGHIỆP

Đóng vai trò là một văn phòng hay một cửa hàng trên mạng Internet.
h

WEBSITE TIN TỨC

Sử dụng cho các website chuyên về tin tức, truyền thông, báo chí…

WEBSITE BÁN HÀNG

Sử dụng cho các website giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến…

WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Sử dụng cho các website có sàn thương mại sản phẩm đa phương diện…

WEBSITE TOUR - HOTEL - NHÀ HÀNG

Cung cấp trên chương trình du lịch, nhu cầu ăn, ở, lưu trú, đi lại, tham quan, giải trí của khách.

WEBSITE BẤT ĐỘNG SẢN

Sử dụng cho các website giới thiệu thông tin nhà đất, kiến trúc, dịch vụ…

Bảng Giá Dịch Vụ

++ Báo giá thiết kế website dưới đây là giá trọn gói không bao gồm VAT, gồm các loại phí sau: ++
• Phí thiết kế giao diện website  • Phí lập trình chức năng website  • Phí đăng ký tên miền quốc tế 01 năm đầu. • Phí lưu trữ website 01 năm đầu.  • Ngoài ra không phải trả bất kỳ chi phí nào khác.
++ Lưu ý: ++

– Gói lưu trữ website hosting có dung lượng và băng thông là gói hosting phân bổ theo cấp độ gói thiết kế. Có thể nâng cấp lên các gói hosting khác theo yêu cầu.

– Nếu quý vị có yêu cầu báo giá thiết kế website với chức năng riêng hoặc cần yêu cầu tư vấn, báo giá thiết kế website dạng khác, vui lòng liên hệ.

++ Chi phí hằng năm, bắt đầu năm thứ 2 gói dung lượng và băng thông là gói hosting và tên miền sẽ gia hạn để vận hành website: ++

– Bản chuyên: 600.000đ gói hosting và .com 300.000đ, .com.vn 700.000đ, .vn 830.000đ …

– Chuyên nghiệp: 1200.000đ gói hosting và .com 300.000đ, . com.vn 700.000đ, .vn 830.000đ …

– Độc quyền: 1.800.000đ gói hosting và .com 300.000đ, . com.vn 700.000đ, .vn 830.000đ …

– Cao cấp: 2.400.000đ gói hosting và .com 300.000đ, . com.vn 700.000đ, .vn 830.000đ …

++ SET OF WEB PROJECT

FORM ĐẶT GÓI THIẾT KẾ WEBSITE

GÓI THIẾT KẾ WEB

4 + 3 =

++ Lưu ý: ++

Khi bạn điền thông tin đăng ký của bạn vào form bên trên. Chúng tôi sẽ liên hệ lại xác nhận với bạn, sau đó thu nhận thông tin và thiết lập dự án thiết kế web

THIẾT KẾ NHANH CHÓNG

Thiết kế web trọn gói của chúng tôi, bạn sẽ có ngay một website với giao diện cực đẹp và đầy đủ các tính năng phổ biến hiện nay. Bằng cách lựa chọn một giao diện ưng ý trong kho giao diện và gửi yêu cầu chỉnh sửa cho chúng tôi. Bạn cũng có thể đưa ra yêu cầu thiết kế web riêng chúng tôi sẽ triển khai một cách nhanh nhất.

NỀN TẢN CÔNG NGHỆ 4.0

Sự phát triển công nghệ vượt bậc thế hệ 4.0 đã định hướng website láp dụng những công nghệ tiên tiến 4.0 vào từng sản phẩm, để đảm bảo mỗi sản phẩm bàn giao cho khách hàng không chỉ mang lại những giá trị kinh tế cao nhất mà còn định vị thương doanh nghiệp trên Internet Marketing.

THÂN THIỆN & CHUẨN SEO

Không chỉ giúp bạn dễ dàng tiếp cận tối lưu lượng khách hành sử dụng như Desktop cổ điển, laptop, laptop lai, tabet, smartphone mà còn thúc đẩy việc kinh doanh cực kỳ hiệu quả. Thao tác & theo dõi trên Google Analytics, tương tác Email Marketing trong SEO nôi dung, bài viết – Sale sản phẩm trong chiến dịch bán hàng ưu việt nhất.

ĐỊA CHỈ

299/23F Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TPHCM, Việt Nam

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Từ 06:00 đến 22:00

Thứ Hai – Chủ Nhật Hàng Tuần

TƯ VẤN 24/7

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng!

Hotline: 0946689939

EMAIL

Gửi cho chúng tôi một email. Chúng tôi luôn bên cạnh bạn!

contact@letoansong.net